Om Watersupport


Vi hjälper privatpersoner och företag att få rent dricksvatten. Med olika lösningar ser vi till att just dina behov blir tillgodosedda och möjliggör en mycket god vattenkvalitet.


Tyvärr har kvaliteten i vårt kranvatten i Sverige avsevärt försämrats under de senaste åren. Det kan vara svårt för en lekman att avgöra om vattnet på hemorten är bra eller dåligt. Med en enkel vattenanalys får man svar på den frågan omgående.


Trenden går också mot att vi svenskar, likt många länder i Europa, kånkar hem mängder med buteljerat vatten. Dock är detta vatten oftast inte av namnvärt mycket bättre kvalitet än det vi har i kranen.


Med en vattenrenare som tar bort det mesta föroreningar i ditt dricksvatten, upp till 99.99%, kan du återigen få smaka på friskt och gott vatten ur din kran.


Rent teoretiskt hör dricksvattnet till livsmedlen. Men i praktiken är det undantaget från livsmedelsstadgan. Anledningen är att vi använder vattnet till så mycket annat än som dryck. Av de omkring 200 liter vi förbrukar per person och dygn, får vi bara i oss en procent - två liter.


Normalt är vårt dricksvatten bra. Men på en del håll är det ordentliga problem. Ett rimligt krav vore ju att man ställde lika stora krav på vatten som på öl och läsk. De få normer som finns för dricksvattnet är främst till för att skydda mot smitta från bakterier. Därtill finns det vissa krav på vattnets utseende och tekniska användbarhet i ledningar och apparater.


Sedan gammalt har våra omkring 2000 vattenverk i första hand tagit sikte på att oskadliggöra bakterier. För de mesta lyckas de, bland annat genom att tillsätta klor.

995:-
Känner du till
kvaliteten på ditt
dricksvatten? Om inte, kanske det är dags för en vattenanalys! Vattenanalys.html
VattenanalysVattenanalys.html
ProdukterProdukter.html
Hitta rätt produkt för dig och ditt 
hushåll, vi har alternativ för alla!Produkter.html