Hur fungerar våra vattenreningssystem och vilken teknik används?


RO-Filter (Reverse Osmosis)

Enkla och kostnadseffektiva dricksvattenfilter som ger ett mycket rent dricksvatten. Kapaciteten täcker en familjs dagliga behov av rent vatten till dryck och matlagning.


Reningstekniken som används kallas omvänd osmos och är en typ av membranfiltrering där uppsamlade föroreningar spolas ut i avloppet.
Filtret tar bort dålig smak och avskiljer i princip alla typer av partiklar/ämnen från vattnet såsom: arsenik, uran, natrium, klorid, tungmetaller, nitrater, klor, fluorid, kemiska bekämpningsmedel, bakterier och virus etc.


Beroende på vilket vattentryck du har, kan du välja mellan två olika modeller – en med sk ”boosterpump” (för lågt vattentryck) och en utan boosterpump. Detta tar du enkelt reda på hos din kommun.

Watersupport 5-stegs system

med boosterpump


Några av systemets egenskaper:


– Enkel installation
– Lätt att använda
– Konduktivitetsmätare
– Modern och miljövänlig
– Automatisk återcirkulation

Läs mer >>

Watersupport 5-stegs system

utan boosterpump


Några av systemets egenskaper:


– Enkel installation
– Lätt att använda
– Konduktivitetsmätare
– Modern och miljövänlig
– Automatisk återcirkulation

Läs mer >>

4395:-
3495:-