Vattenanalys är till för att förstå din vattenkvalitet


Att låta utföra en vattenanalys är det första och kanske viktigaste steget mot rent

vatten. Syftet är att se vattnets kemiska sammansättning för att kunna identifiera

eventuella skadliga föroreningar och andra i vattnet lösta ämnen som orsakar de

upplevda problemen.


När ditt vattenprov kommer till labbet mäter man halter av ett antal upplösta ämnen.

Fysikaliska parametrar som färg och surhetsgrad, kontrolleras också. När hela

analysen är klar får man ett dokument (vattenanalysrapport) där alla mätvärden

är upptagna och kommenterade enligt Socialstyrelsens riktlinjer.


Utförs vattenanalysen av någon av våra partners får man även en lathund där de olika

analysparametrarnas betydelse för vattenkvaliteten förklaras och sätts i sitt rätta

sammanhang. Allt för att det ska vara lättare att ta till sig information.


Det är att yttersta vikt att vattenanalysen utförs av ett oberoende ackrediterat labb

så att värdena blir exakta. Vattenanalysrapporten är ett kvitto på ditt vattens kvalitet.

Vi rekommenderar alla brunnsägare att regelbundet kontrollera vattnets kvalitet

åtminstone vartannat år.


Vill du att vi ska hjälpa dig med en analys, kontakta oss gärna. Det första steget är att

du fyller skickar oss ett mail, så kan vi ge dig en utförlig offert.

995:-
mailto:janericp@gmail.com?subject=Jag%20vill%20ha%20offert%20p%C3%A5%20en%20vattenanalys!

Maila!